Antoni Viladomat, Sant Nicolau Tolentí

PINTURA 

Aquest quadre del pintor més rellevant del Barroc català, presentava alteracions produïdes per una antiga intervenció: una neteja agressiva, abundants repints, pegats matussers que tapaven forats de la tela...i un bast recosit per unir la meitat inferior de les dues teles que formen el suport de lli. La imatge religiosa quedava amagada sota una gruixuda capa de vernís enfosquit. El marc, que és l’original, estava completament repintat amb laca vermella i purpurina.

S’han eliminat tots els elements afegits al suport, ja siguin pegats, coles i estucs. S’han reintegrat els forats, estrips i la costura oberta de la tela mitjançant empelts, ponts de fil i soldadura, segons el cas. S’ha reforçat la costura amb una retícula de fil aplicada al revers. S’ha substituït el bastidor per un de fusta i alumini tipus flotant. Després d’una delicada neteja, es pot gaudir de l’estil inconfusible d’Antoni Viladomat, amb l’elegància del marc amb la policromia original recuperada. Col·laboració: Ingrid Forell

Consultar premsa

 

                                                                                                                                                                       Consultar Memòria Sant Nicolau Tolentí   Consultar mapes d'alteracions   
 
 
 
Imatges: