Conservació preventiva

 logo miniPINTURA   PAPER   ESCULTURA   INDUSTRIAL  MOBLE   ANTIGUITATS

 

 

La conservació preventiva té per objectiu evitar, minimitzar o retardar el deteriorament dels béns culturals per tal que estiguin disponibles per a futures generacions. Es tracta d’una acció indirecta, és a dir, no es treballa sobre l’objecte, sinó que es basa en la identificació i el seguiment dels principals factors de degradació, com ho són la humitat o la temperatura. 

Entre les actuacions de conservació preventiva que es duen a terme en destaquem:

    • Avaluació de l’estat de conservació de les obres mitjançant exàmens, efectuant un diagnòstic i elaborant les propostes d’intervenció.
    • Control de les condicions ambientals en l’emmagatzematge: grau d’humitat de l’aire i la temperatura de l’ambient, així com de la il·luminació real d’un espai.
    • Evitar infeccions biològiques mitjançant repel·lent d’insectes.
    • Planificació per adequar possibles condicions d’exposició, manipulació i transport de les obres.
    • Ús de sistemes de protecció per un correcte emmagatzematge: caixes, marcs o arxivadors de conservació, entre d’altres. 

 neteja preventiva

caixa de conservació