Mirall de cos sencer, estil Lluis XVI

 MOBLE

El mirall presenta un estat de conservació dolent, en gran part per les alteracions pròpies del pas del temps, com són la pols i la brutícia polimeritzada i el desgast de l'or. La principal alteració és el trencament del coronament i part de les decoracions que sobresurten, amb la consegüent pèrdua de suport. 

L’ordre d’intervenció ha sigut el següent: començant per les qüestions d’estructura, s’han eliminat les fulloles del revers i les puntes de ferro; tanmateix, s’ha redreçat el coronament, s’han adherit els fragments solts i s’han consolidat les esquerdes i fissures. A continuació, s’ha netejat tot el marc, així com l’anvers i el revers del vidre. Seguidament, s’han reproduït mitjançant motlles, les parts mancants, les quals, un cop seques, s’han adherit, estucat i daurat. Per finalitzar, s’ha estabilitzat els elements de ferro i s’ha protegit el vidre amb fullola nova i cargols. 

 

Imatges: