Canapè

 MOBLE

Es tracta d’un petit seient allargassat d’estructura estable, però d’aspecte envellit. Per dur a terme la restauració del canapè s’ha tingut en compte el gust particular del client per adaptar el moble a certes concessions estètiques; això ha comportat el canvi de l’antic entapissat per un de nou així com el repintat total de la peça. És el que s’anomena un makeover.  

S’ha donat un nou aire d’aspecte vinatge mitjançant la tècnica del decapat amb Chalk Paint. L’objectiu d’aquest efecte és el de reproduir un desgast natural per l’ús amb el pas del temps, així que l’atenció es presenta sobre les zones del moble que poden patir més fregament, com poden ser les cantonades i les motllures. La pintura escollida de base ha sigut polida amb paper de vidre fins que ha deixat veure el suport de fusta. La protecció final s’ha realitzat amb cera d’abella natural. 

Imatges: