Taules de lira

 MOBLE

Ambdues taules presentaven un estat general de conservació bo, però el seu ús i el pas del temps es notava sobretot a les superfícies, que estaven gastades, amb ratllades, amb marques de bolígraf, taques i alguna cremada. Una d’elles tenia l’interior dels calaixos ple de guixades i “tippex”. Les parts inferiors de les petges havien perdut la capa de protecció pel contacte amb l’aigua de fregar el terra. Els tenidors de ferro en creu estaven oxidats.

Primerament s’han eliminat les capes velles i brutes de cera. Posteriorment s’han neutralitzat les taques, s’han rebaixat les incisions més marcades i s’han tret les guixades i marques diverses. Ha calgut posar massilla en algun forat. S’ha eliminat l’oxidació dels tirants de ferro i s’ha fet un tractament inhibidor de la corrosió. L’acabat final de les taules ha consistit en un tint rebaixat per unificar l’aspecte de la fusta i cera llustrada.

Imatges: