Sant Francesc Xavier batejant indians

PINTURA  

Aquest fragment de pintura barroca va arribar al taller després d’una restauració agressiva no documentada. Presentava una quantitat important de pèrdues de pintura i capa de preparació. Coincidint amb aquestes llacunes, la tela del revers havia xuclat part dels productes utilitzats per netejar la capa pictòrica. Una neteja poc homogènia, que havia provocat el desgast de la pintura i alhora havien quedat zones brutes.

Una neteja selectiva ha permès homogeneïtzar les parts encara brutes respecte les zones desgastades, que ni s’han tocat. Després d’un envernissat intermedi, s’ha seleccionat un estuc tradicional lleugerament acolorit amb pigments naturals per fer la reintegració. S’ha texturat l’estuc per tal d’imitar la trama marcada de la tela. S’ha optat per la tècnica del puntillisme com a criteri de reintegració del color i un vernís setinat per protegir el quadre.  

 

Imatges: