Retrat de Feliu Pla amb quimono i catanes

PINTURA 

Obra molt delicada, doncs està pintada sobre seda. Arriba emmarcada amb un sistema poc curós que havia provocat arrugues, taques d’adhesiu i marques amb bolígraf. La tela de seda venia laminada d’origen sobre un paper engomat d’elevada acidesa. Aquest fet havia oxidat el suport, engroguint-lo i debilitant la seva estructura, ocasionant esquinços i petites pèrdues. Obra intervinguda anteriorment de forma inadequada, com l’ús de cinta adhesiva pels estrips.

S’han eliminat tots els elements afegits, tant  de l’emmarcament com de la intervenció anterior. S’ha retirat tot el paper que servia de suport a la tela, aplicant pel revers un gel humit que estova la cola. S’han protegit provisionalment els esquinços amb paper i adhesiu cel•lulòsic. Després d’una neteja amb pols de goma d’esborrar i un aplanat amb humitat controlada, s’ha desacidificat la tela. S’han reintegrat les cantonades amb empelts de paper tenyit. S’ha laminat el suport amb tissú fi recobert d’una capa d’adhesiu estable. Les llacunes s’han retocat sobre del tissú amb gouache.

 
 
 
Imatges: