Retaule de Sant Bartomeu

ESCULTURA

 

El retaule presentava dues alteracions greus. En primer lloc, l’aixecament de la capa pictòrica en gran part de les zones pintades de l’estructura, degut a una errada tècnica d’origen. En segon lloc, grans llacunes amb pèrdua de capa pictòrica i capa de preparació a les pintures de la predel·la, probablement pel contacte accidentat amb l’aigua dels gerros amb flors que s’hi solien posar al davant. El retaule estava enfosquit pel cúmul de pols i brutícia adherida a la superfície.

S’han desencaixat les quaranta peces que formen el retaule per tal de desmuntar-lo. S’ha intervingut al suport a nivell preventiu per evitar l’atac d’insectes xilòfags. S’ha fixat tota la policromia aixecada i consolidat algunes zones amb capa de preparació i/o policromia pulverulentes. S’ha fet una neteja integral de l’or i les pintures. Les petites pèrdues de policromia s’han reintegrat amb tintes neutres i ratlletes. Les llacunes que afectaven la iconografia de la predel·la, s’han reintegrat refet les figures perdudes també amb la tècnica del trattegio o ratlletes.

Col·laborador tècnic: Lluís Segura de Yebra

Consultar premsa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatges: