Rellotge de paret

 ANTIGUITATS  

Rellotge de paret domèstic, sense la caixa i en un estat de conservació regular. El llautó estava deformat a diferents zones i  hi havia pèrdues puntuals en forma de forat. El ferro de la caixa de la maquinària estava oxidat, de manera que la pintura negra que el cobria estava descohesionada. L’esmalt negre havia saltat en algun numero de l’esfera. Mancava un dels pesos de ferro.

Primerament s’ha procedit a una neteja integral en sec. A continuació s’han extret les concrecions d’òxid de ferro de forma mecànica. La pintura negra ha estat consolidada i fixada. Després de recuperar la forma original de l’ala superior de llautó, s’han reintegrat els forats i retocat amb pintura daurada. S’han protgeit els diferents metalls per evitar que s’activi el procés corrosiu. El serraller ha fet el pes que faltava en forma de lingot cilíndric.

 

Imatges: