Ràdio Andorra

 INVENTARI DE COL·LECCIONS 

El registre inventarial de la col·lecció d’objectes de Ràdio Andorra s’ha dut a terme en un període total de sis mesos, mitjançant la base de dades MuseumPlus®. L’objectiu d’aquest inventari és doble: agrupar, netejar i registrar tots els objectes; i en segon lloc, emmagatzemar-los de manera codificada per tal de buidar l’edifici de tot el seu contingut, per a la seva immediata rehabilitació. El nombre total de registres donats d’alta és de 1426, que correspon a 1599 fitxes i a un total de 5517 objectes inventariats. Dins la col·lecció de Ràdio Andorra podem fer tres grups d’objectes, segons una relació directa entre la mida de l’objecte i la funció. La major part de la col·lecció està formada per material de recanvi, normalment objectes més aviat petits, com poden ser fusibles, vàlvules o aïlladors. El segon grup, molt menys nombrós, està format per magnetòfons, tocadiscs o taules de mescla. Aquests són instruments singulars de mida mitjana i petita. El grup més reduït, tot i que no de mida, són els aparells que formen part del circuit emissor i estan instal·lats a l’edifici. Parlem dels emissors, generadors, rectificadors de corrent, etc. Respecte a les datacions, que oscil·len entre 1939 i 1981, s’ha de dir que poques vegades s’ha trobat l’objecte datat. En referència a les ubicacions dels objectes, s’ha procurat en tot moment ocupar el menor espai possible, concentrant al màxim la col·lecció, malgrat la manca de lloc disponible per fer-ho.

A grans trets destaquem que la major part de la col·lecció està en bon estat de conservació. La valoració s’ha fet després de la neteja generalitzada que s’ha dut a terme a gairebé tot els objectes, per tal de poder-los guardar sense pols ni greix. En el cas de les instal·lacions, s’ha determinat l’estat de conservació sense tocar-les. Tanmateix, s’ha valorat que s’ha de prioritzar la intervenció de les instal·lacions respecte a la resta d’objectes, independentment del seu estat de conservació. 

 

*Per més informació sobre el programa de gestió de dades MuseumPlus® podeu visitar la seva pàgina oficial. http://www.zetcom.com/en/museumplus_en/

Imatges: