Projectors del Cinema Valira

 ANTIGUITATS  

Aquests dos projectors de cinema es trobaven en un estat de conservació regular. A nivell estructural els hi manca algun element, com el tambor superior que recull la bobina de la pel·lícula. L’oxidació del ferro era l’alteració més greu, arribant a travessar la pintura i el cromat fins a provocar pèrdues en aquests estrats. Les taques de greix endurit i la quantitat de pols i cendra acumulada a tots els racons interns i externs dels aparells era important.

Després d’una primera neteja en sec, s’han eliminat mecànicament les concrecions de ferro oxidat. Posteriorment s’ha pogut fixar la pintura que estava aixecada. A continuació s’ha procedit al desengreixat de tota la superfície externa i interna dels aparells. Finalment s’han polit els metalls i s’han protegit amb resines específiques per evitar la seva futura corrosió.     

Imatges: