Porxo església de Santa Eulàlia, Encamp

 ESCULTURA

La fusteria del porxo de Santa Eulàlia d'Encamp es compon d’un porxo sustentat per cinc pilars amb base i capitell, i un banc corregut d’obra cobert per tres troncs col·locats en paral·lel. El porxo s’ha vist afectat, principalment, per l'atac d'insectes xilòfags, els quals han derivat a problemes de descohesió i pèrdua de suport. Així i tot, no arriben a afectar a la funció sustentant dels cinc pilars i el banc. Per altra banda, la part estètica també s'ha vist alterada per les hores d'insolació i el ressecament del vernís acolorit aplicat als pilars, que contrasta amb el descoloriment de la fusta dels bancs. Tot plegat genera una imatge del porxo molt irregular i descuidada.

L'objectiu ha sigut el d’assolir l'estabilitat de la fusta i millorar el vessant estètic del bé. S’ha prioritzat la conservació per sobre de la restauració per tal de seguir el criteri de mínima intervenció. Els materials utilitzats en la reintegració són resines específiques per a la restauració que respecten la naturalesa orgànica de la fusta i les condicions a les quals està exposat el porxo, principalment els canvis tèrmics. Per a la protecció s’ha utilitzat olis d’alta qualitat per nodrir la fusta i no cobrir-la amb vernissos. 

Imatges: