Pintura sobre taula: reserva del Museu Diocesà d'Urgell

PINTURA 

La reserva del Museu Diocesà d’Urgell compta amb un total de 64 pintures sobre taula, de les quals la major part no presenta cap intervenció anterior de conservació-restauració. Per tant, el mal estat de conservació en què es trobaven, és fruit del què han hagut de patir al llarg de tota la seva història material. Història especialment agitada si tenim en compte que han estat traslladades en diverses ocasions i a indrets diferents, en condicions segurament precàries tant d’emmagatzematge com de transport, per tal d’esquivar les torxes devastadores de la Guerra Civil. S’entén doncs que el seu estat de conservació no permetia que es poguessin emmagatzemar seguint pautes de conservació preventiva, sense abans estabilitzar els seus materials.  

Per dur a terme la conservació d’aquests retaules, s’ha realitzat una tasca acurada de conservació directa per tal de garantir la perdurabilitat de les obres fins el dia que puguin ser restaurades. S’ha treballat pràcticament en sèrie, tot i que cada peça requeria la seva particular atenció. S’han seguit unes pautes d’intervenció que parteixen de l’eliminació dels afegits aliens a l’obra original –parlem dels llistons de fusta de les parts superiors i inferiors dels retaules–, per seguir amb la neteja en sec, l’empaperat protecció de la capa de policromia, la desinsectació, així com l’estabilització i consolidació dels elements degradats evitant la substitució. Només s’ha fixat la policromia en els casos més extrems o delicats.

Imatges: