Mirall Louis-Philippe

MOBLE

 

Moble traslladat de França cap a Andorra, d’on venia ja una mica malmès. La sequedat del clima va contraure la fusta del suport provocant alteracions com: separació dels encaixos, esquerdes a tota la part motllurada, risc de despreniment a moltes zones de la motllura i pèrdua definitiva de varis segments de la decoració floral. L’acabat de goma laca que cobria el mirall estava enfosquida. La fullola del revers estava deformada i amb els claus oxidats.

Primerament s’han protegit les motllures que podien caure abans de procedir al desmuntatge  del mirall respecte el marc. S’han adherit totes les zones inestables. S’han fet motllos de les motllures mancants. S’ha netejat l’or enfosquit per la goma laca mitjançant gels de dissolvents. Col·locades les peces copiades, s’han daurat. L’acabat final s’ha fet amb goma laca protegida amb resina acrílica.

 

 

Imatges: