Mesures bladeres

 ESCULTURA

A l’edat mitjana, les activitats econòmiques que requerien un equipament o infraestructura pertanyia a les autoritats, les quals designaven un responsable per a la seva explotació pública. Les mesures de blat són un d’aquest equipaments públics que permetien valorar el volum de qualsevol cereal i la seva equivalència en pes. La figura del mostassaf, el que avui en podríem dir un inspector de mercats, feia el manteniment de les mesures i en gestionava l’activitat de calibratge. 

Es tracta doncs, d’un bloc monolític de granit rectangular. A la cara superior hi ha dos orificis rebaixats per l’interior en forma d’embut. Cada embut acaba en un conducte que comunica amb l’exterior per la cara frontal del bloc, on es pot observar el petit fragment de portella que s’ha conservat, element de ferro que permetia controlar el pas del gra. S’han conservat pocs exemplars de mesures bladeres a Catalunya, aquestes probablement siguin del segle XVI.

A causa del mal estat de conservació s’ha realitzat la restauració de les mesures de blat d’Andorra la Vella (Comú d’Andorra La Vella), després del seu trasllat de les jardineres de Casa La Vall. Malgrat l’extracció dels elements de ferro (anelles dels embuts, portelles i ganxos), el granit estava molt afectat per les tincions d’òxid de ferro. Amb la col·laboració del restaurador Aleix Barberà s’ha aconseguit eliminar les taques més visibles i netejar la pedra. S’han prioritzat els sistemes de neteja químics (apòsits de solució aquosa amb àcid quelant-reductor i posterior neutralització amb búfer de pH 7) en comptes dels sistemes mecànics (abrassió), sempre més agressius per la pedra i per tant d’ús puntual.

 

 

Imatges: