Maletí escolar

  ANTIGUITATS  

Aquest petit maletí escolar, de poc valor material però molt valor sentimental pel seu propietari, doncs amb ella anava a l’escola la seva mare, estava en mal estat de conservació. Mancaven dues de les cantoneres metàl·liques, amb el conseqüent orifici al cartró del suport. El folre de paper que cobria l’interior estava desenganxat, trencat i perdut en varis trams. L’estructura de fusta ballava degut a la pèrdua de fusta i també de varis claus.  

La intervenció ha consistit en consolidar l’estructura de fusta, per poder refer les pèrdues del suport de cartró i posteriorment reposar les cantoneres, elements metàl·lics d’importància estructural i estètica. El serraller les ha fet a mida i després s’ha imitat el color i l’envelliment de les originals. A partir de fotos del folre de l’interior, s’ha imprès sobre paper ocre i s’han reintegrat les llacunes. S’han conservat guixades a llapis pròpies de l’ús del maletí.

 

Imatges: