Llar de foc i mirall amb esmalts

 MOBLE

 

Ens arriben al taller dues peces de mobiliari que no es conserven en la seva originalitat, ja que s’han anat modificant al llarg del temps segons els canvis de gustos o de propietaris. Aquestes intervencions han produït un desgast considerable de la capa delicada d’or fi que cobreix algunes zones, fins al punt d’estar decapades. En ambdós casos es troben restes de pintura, estucs o massilles per tots racons. La manipulació agressiva i el mateix pes dels mobles han anat provocant problemes estructurals en el suport de la fusta, que es tradueixen en problemes a les capes superiors. El mirall està trencat.

S’han intervingut començant amb el desmuntatge estructural i l’adhesió del suport fissurat, i eliminant mecànicament elements afegits o malmesos. Ambdós han sigut netejats minuciosament per eliminar l’acumulació de dipòsits polimeritzats que enfosquien el seu aspecte. A continuació, s’ha procedit a la reintegració volumètrica i cromàtica, combinant un criteri il·lusionista amb un criteri arqueològic segons el cas. Per finalitzar, s’ha realitzat la protecció final dels mobles. La fusta s’ha encerat i polit. L’or i els esmalts s’han protegit a base de resines acríliques. Els miralls reposats s’han envellit amb el propòsit d’armonitzar amb la resta del moble.  

Imatges: