Inventari Museu Casa d’Areny-Plandolit

 INVENTARI DE COL·LECCIONS 

És el primer museu del país inventariat digitalment amb el programari Museumplus. La tasca documental que ha comprès el registre de gairebé quatre mil objectes, s’ha realitzat en un període total de 8 mesos in situ. L’objectiu d’aquest inventari és el de reagrupar, conèixer i documentar en una mateixa col·lecció els objectes que pertanyen a la casa museu d’Areny-Plandolit. Moltes d’aquestes peces es trobaven disperses en diferents localitzacions sense estar prèviament documentades, fet que provocava un desconeixement de la col·lecció en la seva totalitat. Així mateix, l’inventari ha sigut un bon recurs per revisar el discurs de les visites guiades, així com per fer un diagnòstic de l’estat de conservació general de les peces per prioritzar, posteriorment, intervencions futures. Un cop finalitzada la feina inventarial, les peces que provenien d’espais aliens a l’exposició –dependències annexes de la casa museu, magatzems o altres exposicions– han sigut retornades, però aquest cop amb coneixement de causa. 

El procés que s’ha dut a terme per l’execució de l’inventari compren, en primer lloc, el reportatge fotogràfic de la situació de tots els objectes de la sala seleccionada, els quals poden ser de moltes tipologies diferents –des de mobiliari, ceràmica catalana, indumentària, objectes decoratius i d’ús quotidià, a pintures, escultures, armes o gravats–. En segon lloc, s’han seleccionat els objectes a inventariar per jornada. Un cop escollits i retirats, s’han netejat i marcat. A continuació, s’han pres les dades físiques i històriques de cada objecte, i s’han fotografiat. Seguidament, s’han introduït les dades recopilades a la fitxa del programari MuseumPlus. A causa de la varietat d’objectes inventariats, s’han necessitat experts en diferents matèries per realitzar la documentació de les fitxes. Finalment, les peces inventariades s’han recol·locat a les estances del museu o alienes. 

Imatges: