Inventari dels béns mobles de Casa Rossell d’Ordino

  INVENTARI DE COL·LECCIONS 

La casa Rossell d’Ordino està documentada des del segle XV. Al llarg del període modern és una de les cinc cases que té un pes econòmic i social més important a Andorra i, a Ordino, és la segona casa després de la casa Areny-Plandolit.

El registre inventarial de la col·lecció dels béns mobles de Casa Rossell d’Ordino s’ha dut a terme en dues fases intermitents que sumen un període total d’un any i dos mesos, mitjançant la renovada imatge del MuseumPlus, de cognom RIA, amb accés remot des de qualsevol IP. El nombre total de registres donats d’alta és de 874, que correspon a 1078 fitxes i a un total de 2174 objectes inventariats, amb quasi bé 6000 fotografies. La varietat en els tipus de béns d’una col·lecció etnològica és, sens dubte, un dels trets distintius. Durant la segona fase van destacar objectes d’ús personal –complements, indumentària i objectes d’atenció personal–, eines i equips relacionats amb la costura, amb la caça i la pesca o amb la comunicació escrita, i utensilis de la llar. Al llarg de la tercera fase, es repeteixen els utensilis de llar, sobretot de cuina i taula, així com algunes eines i equips de caça i pesca; però també s’inventarien objectes relacionats amb la producció, la manufactura, la distribució i la publicitat del tabac, jocs i joguines, equip mèdic i farmacèutic, i objectes per a la cura personal. Respecte a les datacions, es podria generalitzar atribuint el segle XIX com el període amb major nombre d’objectes; no obstant això, destaquen alguns de tan antic com un conjunt de ponderals o pesos monetaris datats els més antic del segle XVI 

A grans trets destaquem que la major part de la col·lecció són objectes en sèrie que es troben en bon estat de conservació, tot i el desgast evidenciat per l’ús quotidià. La valoració s’ha fet després de la neteja generalitzada que s’ha dut a terme a tots els objectes, per tal de poder-los guardar sense pols ni greix. 

 

Imatges: