Escultures de la reserva del Museu Diocesà d'Urgell

ESCULTURA

Durant la Guerra Civil o en altres moments històrics amenaçadors pel patrimoni eclesiàstic, les obres que tenien sort es treien de les esglésies apressadament per acabar finalment a les dependències del bisbat corresponent. Per poder  emmagatzemar aquest conjunt d’escultures a la reserva del Museu Diocesà d'Urgell seguint criteris de conservació preventiva, era necessari que prèviament fossin sotmeses a tractaments de conservació directa per aturar les alteracions principals i garantitzar la seva estabilitat fins a una futura restauració. 

S’ha treballat pràcticament en sèrie, tot i que cada peça requeria la seva particular atenció. En general, els tractaments que s’han realitzat són els següents: neteja superficial en sec, eliminació d’elements afegits, consolidació del suport, adhesió de fragments, desinsectació del suport, fixació i/o protecció de la capa pictòrica i/o capa de policromia, fitxes tècniques i fotografies. Finalitzat el procés, s'han emmagatzemat les peces seguint criteris de conservació preventiva. Col·laboració: Vanessa Soria

 

Imatges: