Cuina econòmica

 ANTIGUITATS  

La cuina havia estat emmagatzemada en un lloc humit durant molts anys. El seu estat de conservació era dolent. La corrosió havia malmès part del suport de ferro. La cendra, barrejada amb la brutícia i l’òxid s’acumulava per tots els racons, camuflant l’esmalt morat de la part frontal de la cuina. Algunes de les peces de ferro de la llar estaven  foradades o trencades. Originàriament anava encaixada sobre una cuina d’obra i per tant no tenia potes.

Gran part de la intervenció s’ha centrat en la netejar la cuina, alhora que s’ha eliminat mecànicament l’oxidació, fent servir raspalls metàl·lics mitjançant un torn. L’esmalt s’ha netejat amb dissolvents. Posteriorment s’han soldat i/o adherit les peces trencades i finalment s’ha sotmès tot el ferro a un tractament inhibidor i protector de la corrosió. El serraller ha fet unes potes a mida seguint models de cuina similars.

 

Imatges: