Col·lecció Josep Viladomat

ESCULTURA 

Una tercera part de la cinquantena d’escultures de la col·lecció, presentava alguna pèrdua de suport en forma d'escantellament provocada per cops fortuïts. En la majoria dels cassos les pèrdues es localitzaven a la peanya o a la base. S’identificaven clarament perquè ressaltava el color blanc del guix del suport respecte la pàtina aplicada a la superfície de l’obra.

Després d’una neteja de la superfície, s’han reintegrat totes les pèrdues amb un estuc preparat. Si ha fet falta, s’han rebaixat i anivellat. Després d’una fina capa de protecció, s’han retocat amb aquarel·les imitant el color de la pàtina corresponent. Finalment s’han protegit amb una fina capa de vernís setinat.

Imatges: