Col·lecció de calzes del Museu Diocesà d’Urgell

 INVENTARI DE COL·LECCIONS 

El Museu Diocesà d’Urgell compta amb una important col·lecció d’orfebreria procedent del tresor de la Catedral i de les diferents parròquies del Bisbat. Cronològicament comprèn des del s. XI al s. XX. Per tal de complementar la documentació compilada d’una selecció de calzes ja inventariats, s’han realitzat les fotografies documentals que en mancaven. Aquestes fotografies han de formar part del mòdul “multimèdia” del MuseumPlus, la base de dades de la col·lecció. És un projecte a llarg termini que s’ha d’anar fent per fases. En aquesta primera fase s’ha començat amb l’orfebreria que està emmagatzemada dins de caixes a la reserva.

S’han realitzat i gestionat 371 fotografies d’un total de 9 caixes que contenen 48 peces d’orfebreria distribuïdes en: copons, calzes, reliquiaris, canelobres i veracreus.

 

Imatges: