Coberter

 MOBLE 

El moble presentava un estat general de conservació bo, malgrat varies esquerdes, ratllades superficials i la pèrdua d’un del suports de cobert. Tenia varis orificis causats per insectes xilòfags. La cera de l’acabat estava completament resseca. Tant els coberts com el morter estaven bruts i sense brillantor, oxidats i amb taques de carbonats.

S’han despenjat tots els coberts per aplicar un tractament inhibidor de la corrosió. Després han estat protegits amb un producte específic  per evitar que s’oxidin i s’enfosqueixin.  S’han estabilitzat les esquerdes del coberter. S’ha refet  el suport de cobert que mancava mitjançant pasta de fusta. S’ha netejat el moble. S’ha fet un tractament preventiu anti-corcs i l’acabat escollit ha estat la cera d’abella llustrada.

Imatges: