Catanes japoneses

  ANTIGUITATS  

Ambdues catanes presentaven trencaments al suport, en un dels casos, s’hi comptaven cinc fragments. El tap de la beina s’havia perdut, de manera que hi havia un forat a l’extrem. Ambdues peces havien estat restaurades anteriorment, amb adhesions mal fetes, coles i massilles fosques i endurides que provocaven tensions al suport d’ivori. Presència de diverses clivelles longitudinals.

Primerament s’han eliminat els productes afegits, coles i massilles. Després d’una neteja suau, s’ha procedit a l’adhesió dels fragments, sobre una ànima interna que reforça l’estructura corbada de la beina. S’han reconstruït les peces que mancaven fent un motllo i reproduint-les amb un estuc dur de cola. Posteriorment s’ha realitzat la reintegració matèrica de les pèrdues amb estuc tou de cera.

 

Imatges: