Caràtules de discs de Ràdio Andorra

PAPER 

Durant 5 setmanes s’ha dut a terme el procés de conservació de diversos centenars de caràtules de disc de vinil. Concretament singles de 7" que formen part de l'extens fons de la discoteca de Ràdio Andorra que custòdia i conserva l’Arxiu Nacional del M.I.Govern d’Andorra. La col·lecció de discogràfica de l'antiga Ràdio Andorra, a Encamp, va ingressar a l'arxiu l'any 2009 després de més de trenta anys abandonada a un dels magatzems de l'edifici.

La manipulació a la qual van estar sotmeses les fundes, bàsicament treure i posar el disc moltes vegades, va provocar estrips perimetrals o bé la separació de les pestanyes que tanquen la caràtula. La tasca consisteix a tornar a adherir les pestanyes i consolidar els estrips de manera que el disc no s'escapi de la funda. S’ha seguit el criteri de mínima intervenció i reversibilitat, ja que s’ha fet servir engrut com adhesiu en comptes d'adhesius sintètics. Durant el temps de la contractació s’han restaurat unes 500 caràtules de singles de discos entre els anys 60 i 70.

Imatges: