Calaixera

 MOBLE

A primer cop d'ull, la còmoda –composada per cinc calaixos i amb ornamentació de marqueteria a la franja inferior– tenia bon aspecte, però presentava diverses alteracions. La més greu i destacable era l'atac d'insectes xilòfags, ja que hi ha molts forats tant en zones visibles com en zones no visibles. Presentava pèrdues de suport, zones de marqueteria malmeses, calaixos amb fenelles importants i un tirador trencat. El moble ha estat restaurat anteriorment amb més o menys fortuna, ja que les intervencions afecten, sobretot, en l’àmbit estètic. 

Respecte a les intervencions efectuades a la calaixera es vol destacar les de nivell estructural, ja que no són tan habituals com la desinsectació, la neteja o la reintegració volumètrica i cromàtica. Després de realitzar els processos anteriorment mencionats, s’ha procedit al reemplaçament de la marqueteria, la fullola i els perfils. La fullola aixecada s’ha adherit al suport mitjançant cola blanca. Tanmateix, s’ha hagut de reconstruir la pota escapçada, i s’ha hagut de demanar al serraller que fes a mida un nou pom per al tirador. Per donar un millor acabat al calaix i modernitzar el moble, s’ha folrat l’interior dels calaixos amb tela d’estil nòrdic. Finalment, s’ha envernissat amb goma laca i, un cop sec, s’ha protegit amb una capa de cera.

 

Imatges: