Cadires de balca

 MOBLE

Dues cadires de balca pertanyents al conjunt de béns mobles de la casa coneguda amb el nom de Cal Gastó, situada a la població de Ransol, Canillo. Es tracta de dos petits mobles de repòs destinats a una sola persona, amb seients de boga, respatllers i quatre petges cadascuna. Les cadires que ens pertoquen formen part de la corrent generalitzada a partir del mil vuit-cents, en la que s’estableixen com a característiques comunes els seients empallats de boga i els barrots tornejats.

L’estat general de conservació és dolent principalment perquè el valor funcional d’ambdues cadires es veu afectat per la balca malmesa, ja sigui per l’ús o pel pas del temps. Tanmateix, cal destacar la pèrdua d’elements del suport de la cadira d’infant, així com la brutícia polimeritzada que afecta en ambdós casos.

 

Imatges: