Baldaquí de Sant Bartomeu

PINTURA  

La funció del baldaquí és dignificar i sacralitzar allò que cobreix, en aquest cas un retaule. Està sostingut per l’encavallada de fusta de la coberta de la capella a quatre metres d’alçada. Unes antigues goteres van provocar la dissolució d’una part important de la capa de preparació i la capa pictòrica. A nivell intrínsec, s’havia utilitzat pel suport una fusta de pi poc eixuta i es va preparar sense eliminar els nusos. El moviment de la fusta va provocar l’aixecament de la capa de preparació i de l’endrapat que uneix les posts, així com l'exsudació de la resina dels nusos, produint taques irreversibles.

Després de la neteja i consolidació de la fusta del suport, s’ha estabilitat la capa de preparació i policromia mitjançant una acurada fixació amb cola orgànica. S’ha optat per una reintegració selectiva de les llacunes: només s’han estucat les pèrdues petites o una mica més grans en cas d’afectar a zones figuratives, la resta s’han deixat amb el suport a la vista. La reintegració del color s’ha realitzat amb ratlletes d’aquarel·la discernibles a curta distància i imperceptibles des de la nau.

Col·laborador: Lluís Segura de Yebra

Consultar premsa

Imatges: