Bagul

 MOBLE

 

El bagul en qüestió forma part del conjunt mobiliari de l’habitatge conegut amb el nom de Cal Gastó, una propietat situada a set-cents metres d’altitud i amb una antiguitat de més de tres-cents anys. Es tracta d’un moble de principis del segle XIX, rectangular amb tapa còncava articulada i nanses metàl.liques a les cares curtes. Té pany i pestell de ferro al centre del frontís i planxes metàl.liques aplicades als angles. Ha sigut folrada interiorment amb tela d’indianes, la qual presenta xineries en taronja i blau; i exteriorment amb pell de vaca assegurada amb tatxes. La pell s’ha reforçat amb costelles de fusta i tiges de cuir clavades amb claus de cabota. La construcció és de fusta de pi, que queda oculta amb la pell per fora i amb la roba estampada a l’interior.

La restauració de la peça ha sigut delicada a causa dels materials que la composen, principalment la tela d’indianes, la qual presenta pèrdues i descohesió de teixit. Tot i que el suport de la caixa de fusta és ferm, l’estat general de conservació és dolent, principalment per la brutícia i pols acumulada, la corrosió dels metalls que han comportat diverses taques superficials al teixit, i les pèrdues de la pell animal que recobreix la caixa de buc.

 

Imatges: