Aquarel·la de Pablo Picasso

PINTURA 

L’aquarel·la de l’artista de renom presentava molts elements enganxats amb cola al paper original, provocats per la manipulació indeguda durant els processos d'emmarcat. Aquest fet creava tensions irregulars al suport, provocant estrips i fissures al paper, i petites deformacions. Per altra banda, el marc que decora i protegeix la pintura, s'ha vist afectat per l'atac d'insectes xilòfags. Aquesta infecció ha compromès la cohesió de la fusta. Al mateix temps, el desgast de l'or, els aixecaments de capa de preparació amb risc de despreniment i l'excés de betum de Judea li conferien un aspecte degradat. L’objectiu és actualitzar l’emmarcat amb sistemes de conservació preventiva, com serien materials de ph neutre i sistemes de presentació respectuosos amb l’obra original. 

 

La pintura de Picasso ha requerit un procés d’intervenció en el qual, en primer lloc, s’ha separat la cartolina del paper original i s’han retirat tots els elements afegits al revers del dibuix amb un sistema aquós gelificat. Un cop netes les taques, s’ha aplanat el paper i s’han consolidat els estrips. Abans de realitzar el muntatge de conservació per a emmarcar, s’ha realitzat la consolidació de la fusta del marc, així com la seva desinsectació i neteja. A aquests processos els han seguit la reintegració dels forats i les fissures, anteriorment protegits i adherits, i el seu retoc cromàtic. Tanmateix, la neteja del revers és digne de menció, a causa de la dificultosa labor de neteja de la zona on s’hi troben inscripcions fetes amb tinta.  

 

Imatges: