Antoni Vila Arrufat, retrat d'Antònia Figueras

PINTURA 

Fragment d’un quadre molt més gran on s’hi retratava tota la família. El retall de tela va ser adherit a una taula de fusta. La pintura es trobava en bon estat de conservació, però degut a una gruixuda capa de brutícia i nicotina per sobre d’un vernís oxidat, el color estava molt desvirtuat. També presentava repints als rostre de la dona.

En primer lloc s’ha fixat la tela al suport de fusta en aquells punts que ho requeria. La primera fase de neteja ha consistit en eliminar la capa superficial de nicotina mitjançant una emulsió cerosa amb gotes d’un dissolvent bàsic. Segons el test de dissolvents, s’ha preparat un sistema gelificat per retirar el vernís i els repints. S’ha protegit de nou la pintura amb un vernís setinat.

Imatges: