Anoro, pintura acrílica i a l'oli

PINTURA 

Les dues pintures representen un bodegó compost per fruites; en ambdós casos col·locats sobre una taula vermella. L'estat general de conservació no és gaire bo a causa de l'incendi que  va afectar l’estança on estaven penjats. Les alteracions principals es centren al bastidor de fusta i a la capa superficial, ennegrida pel fum i amb una capa subjacent de greix dipositat al cap del temps d'estar situats a la cuina. El fet de no estar envernissats i combinar una tècnica pictòrica aquosa amb una de grassa, implica una neteja delicada i complexa.

En primer lloc, s’ha eliminat la cinta adhesiva del perímetre per poder desclavar la tela del bastidor. En segon lloc, s’ha netejat el negre del fum del perímetre i les restes d’adhesiu, així com la tela del revers. Per poder dur a terme una neteja efectiva de la capa pictòrica s’han realitzat diverses proves, i s’ha decidit fer una neteja selectiva segons la tècnica de la pintura, a l’oli o acrílic. Seguidament, s’ha procedit al muntatge del nou bastidor, s’ha clavat la tela i s’ha tensat. Finalment, s’ha envernissat el quadre i s’ha deixat assecar completament.

Imatges: